index index index index index

Halkolyckor utomhus

Den i särklass vanligaste halkskadan hos både män och kvinnor är frakturer. Därefter följer krosskador och blodutgutning. De övre extremiteterna är de kroppsdelar som är mest utsatta vid den här typen olyckor. Detta gäller både män och kvinnor. Hos män är det vanligare med skador på axel och skuldra medan kvinnor har flest skador på underarmar och handleder. Av dem som uppsökte en akutmottagning behövde nästan 17 procent läggas in på sjukhus för fortsatt vård. Uppskattningsvis ledde dessa inläggningar till cirka 27 000 vårddygn.

Det finns en mängd olika halkskydd eller broddar för skor och det kan vara svårt att välja rätt typ av halkskydd. Med halkskydd på skon ökar man friktionen mellan skosulan och väg ytan. De säkraste halkskydden för skor är de som har någon typ av dubbar/broddar under hela fortsulan. Halkskydd används primärt för gång utomhus. Ett halkskydd som enbart täcker fotbladet eller framfoten gör att du måste anpassa din gång för att utnyttja det mesta av halkskyddet på bästa sätt, enligt konsumentverket. De kan vara antingen fast monterade eller löstagbara.

Varför skall man använda halkskydd med borrar för skor? Enligt en teknisk rapport bör löstagbara halkskydd kunna användas till olika skor och man skall kunna gå på olika underlag. Funktionsmässigt sett så är det bästa skyddet ett som täcker hela foten. Det näst bästa alternativet är ett halkskydd som sitter under hälen.

Skor med inbyggda halkskydd är något säkrare vid gång på halt underlag i jämfört med de löstagbara skydden. Ett halkskydd som enbart täcker fotbladet eller framfoten gör att du måste anpassa din gång och ”gå på tå” för att utnyttja det mesta av halkskyddet på bästa sätt. Men det kan också ge dig en försämrad balans.

Därför är det viktigt att välja rätt halkskydd. Det finns halkskydd som fästs under klacken eller sulorna samt lösa dubbar/broddar som fästs i skosulan. Halkskydd används i samband med vandring, joggning, fiske och i arbete inom räddningstjänsten, polis och andra yrkesutövare för att undvika halka och fallskador.

Det är därför viktigt att man väljer rätt halkskydd och att de är CE godkända. Det betyder att man kan visa upp rätt dokumentation på godkännandet. Ett halkskydd räknas som personlig skyddsutrustning. De flesta personliga skyddsutrustningar för privat bruk tillhör vad som brukar benämnas kategori II. Hit hör de flesta sportskydd såsom exempelvis kroppsskydd för MC, skidhjälmar, flytvästar m.m. Samtliga produkter som faller in under denna kategori ska typkontrolleras, vilket innebär att tillverkaren ska lämna produkten till ett särskilt laboratorium som utgör en opartisk kontrollinstans – anmält organ – (eng: Notified Body), för att få ett typkontrollintyg (eng: EC type-examination certificate). Detta visar att produkten uppfyller de grundläggande säkerhetskraven.

Stavgångsbutiken har bara CE godkända halkskydd för skor.